Oncologisch Voetzorgverlener (OVV)

 
Chemo of Targeted therapie kan soms ernstige bijwerkingen geven aan de huid en nagels.
Soms kan er onomkeerbare zenuwschade optreden in de handen en/of voeten .
Tijdens de actieve behandeling mag er soms niet of onder restricties behandeld worden door de pedicure.
Dit heeft te maken met de risico's op complicaties.
 
De Oncologisch Voetzorgverlener is een medisch pedicure, podoloog of podotherapeut die,            
in overleg met het oncologisch behandelteam, op een veilige en verantwoorde manier voetzorg
kan en mag verlenen aan kankerpatiënten.                               
 
Voordat de behandeling kan plaatsvinden is er toestemming nodig van het oncologisch behandelteam. 
Behandelingen worden daarna weer teruggekoppeld aan het behandelteam.
 
De titel Oncologisch Voetzorgverlener is beschermd en mag alleen worden gevoerd door diegenen, die het diploma van De Medische Voet hebben behaald.