23 maart 2020

Beste cliënt,

De Medisch pedicure en de Registerpodoloog vallen beiden onder de zogenaamde contactberoepen.

Met ingang van direct moeten deze door het Coronavirus sluiten.

U mag mij bellen/mailen voor advies maar ik mag u onder geen beding behandelen, tenzij u een verwijsbrief heeft van uw huisarts.

Veel sterkte en gezondheid.

Groeten,

Jolanda Vos


25 maart 2020


ProVoet ontving op dinsdag 24 maart bericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat zorgt voor de gewenste duidelijkheid in pedicureland: medisch noodzakelijke voetbehandelingen doorverwezen vanuit podotherapeut, huisarts of specialist mogen tot en met 6 april 2020 wél worden uitgevoerd door een medisch pedicure.


Overleg met podotherapeut, huisarts of specialist
Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Overige medische behandelingen dienen in overleg met podotherapeut, huisarts of specialist plaats te vinden en mogen in het geval van spoed óók door een medisch pedicure worden uitgevoerd.


Uitzondering op 'contactberoep' vanwege medische noodzaak
Tijdens de persconferentie van het kabinet op maandagavond 23 maart werd er gesproken over ‘contactberoepen’, wat bij ProVoet tot verwarring leidde. De beroepsgroep van medisch pedicures werd namelijk niet concreet benoemd in de uitvoering van de maatregelen, waardoor de medische noodzakelijke voetbehandelingen in een ‘grijs gebied’ bleven hangen.


Voetbehandelingen uiterlijke verzorging verboden
ProVoet scherpte haar advies direct na bovengenoemde persconferentie aan: voetbehandelingen die onder uiterlijke verzorging vallen zijn tot en met 6 april bij de wet verboden. Dit blijft ongewijzigd.