Medisch Pedicure

Als Medisch Pedicure heb ik mij gespecialiseerd in allerlei vormen
van voetproblemen waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig is.
Verhoogd risico zoals bij diabetes-en reumapatiënten, maar ook bij risicopatiënten
met neurologische aandoeningen, ouderdom, oncologische problematiek of verwaarlozing.
Ik kan op vakkundige wijze specialistische zorg bieden en adviezen geven.

Daarnaast heb ik een uitgebreide kennis van specialistische vaardigheden zoals
nagelbeugeltechnieken, nagelreparaties en -protheses, antidruktechnieken en
orthesiologie om zodoende bepaalde pijnklachten te voorkomen dan wel te verhelpen.

Als Medisch Pedicure werk ik op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.
Medisch Pedicure is op dit moment de meest uitgebreide kwalificatie in de voetzorg.

Als lid van Provoet ben ik opgeleid volgens de normen die de brancheorganisatie stelt.
Voor het lidmaatschap van Provoet worden diploma-eisen gesteld als garantie voor een
professionele kwalificatie.
Ik sta geregistreerd in het Kwaliteits Register Pedicures (KRP). Hiermee verklaart ProCert
dat ik met de genoemde specialisaties voldoe aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door
het Kwaliteitsregister.

***CLIËNTENSTOP PEDICURE***